Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

 Ця Політика конфіденційності персональних даних(далі - Політика конфіденційності) діє відносно усієї інформації, яку сайт інтернет-магазин  Happy Planet,(далі - Сайт) розташований на доменному імені happy -planet.com.ua (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту happy-planet.com.ua (а також його субдоменів), його програм і його продуктів.

  1. Визначення термінів.

1.1 В справжній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

 1.1.1. "Адміністрація сайту"(далі - Адміністрація) - уповноважені співробітники на управління сайтом інтернет-магазин Happy Planet, що діють від імені Happy Planet, які організовують і(чи) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії(операції), що здійснюються з персональними даними.

 1.1.2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеному, або визначуваній фізичній особі (суб'єктові персональних даних).

1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія(операція) або сукупність дій(операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення(оновлення, зміна), витягання, використання, передачу(поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкове для дотримання Оператором або що іншим, що отримало доступ до персональною цією особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. "Сайт інтернет-магазин Happy Planet" - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою(URL) : Happy - planet.com.ua, а також його субдоменах.

 1.1.6. "Субдомени" - це сторінки або сукупність сторінок, що розташовані на доменах третього рівня, належать сайту інтернет-магазин Happy Planet, а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністрації

1.1.7. "Користувач сайту інтернет-магазин Happy Planet"(далі Користувач) - особа, що має доступ до сайту інтернет-магазин Happy Planet, за допомогою мережі Інтернет і що використовує інформацію, матеріали і продукти сайту інтернет-магазин Happy Planet. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. "IP-адрес" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач дістає доступ на Сайт.

1.1.9. "Товар " - продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи.

  1. Загальні стани.

 2.1. Використання сайту інтернет-магазину  Happy Planet Користувачем означає згода із справжньою Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту інтернет-магазину  Happy Planet.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту інтернет-магазину  Happy Planet. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на яких Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті інтернет-магазину  Happy Planet.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

  1. Предмет політики конфіденційності.

 3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації по нерозголошуванню і забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації при реєстрації на сайті інтернет-магазину  Happy Planet, при підписці на інформаційну e - mail розсилку або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках справжньої Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті інтернет-магазину  Happy Planet включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти(e - mail);

 3.2.4. місце проживання Користувача(при необхідності) ;

3.2.5. адреса доставки Товару(при необхідності);

 3.2.6. фотографію(при необхідності).

 3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок :

- IP адреса;

- інформація з cookies;

- інформація про браузер;

- час доступу;

 - реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагає авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP- адресах своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою відвертання, виявлення і рішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище(історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і так далі) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 6.2. і 6.3. справжньої Політики конфіденційності.

  1. Цілі збору персональної інформації користувача.

 4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину  Happy Planet для його подальшої авторизації, оформлення замовлення і інших дій.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до даних сайту, що персоналізуються, інтернет-магазин Happy Planet.

 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрям повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту інтернет-магазину  Happy Planet, надання послуг і обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, відвертання шахрайства.

 4.1.5. Підтвердження достовірності і повноти персональних даних, наданих Користувачем.

 4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту інтернет-магазину  Happy Planet, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

 4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.

 4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту інтернет-магазину  Happy Planet.

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки і інших відомостей від імені сайту інтернет-магазину  Happy Planet.

 4.1.10. Здійснення рекламної діяльності з відома Користувача.

  1. Способи і терміни обробки персональної інформації.

 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку(у тому числі електронною), операторам електрозв'язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті інтернет-магазину  Happy Planet, включаючи доставку Товару, документації або e - mail повідомлень.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки по підставах і в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошуванні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошування персональних даних.

5.5. Адміністрація вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає усі необхідні заходи по відвертанню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошуванням персональних даних Користувача.

  1. Права і обов'язки сторін.

 6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту інтернет-магазину  Happy Planet і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до федеральних законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи по захисту своїх прав.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

 6.2.1. Використати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 справжня Політика конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошування іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 6.2 і 6.3. справжньої Політики Конфіденційності.

 6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

  1. Відповідальність сторін.

 7.1. Адміністрація, що не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 6.2., 6.3. і 8.2. справжньої Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошування Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошування.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена з відома Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

 7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію(у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту інтернет-магазину  Happy Planet, несе особу, що надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частину сайту інтернет-магазин Happy Planet, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті інтернет-магазину  Happy Planet. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту(повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. У відношення текстових матеріалів(статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті інтернет-магазину  Happy Planet) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження якого-небудь Змісту і інших комунікаційних даних, що містяться на сайті інтернет-магазину  Happy Planet або переданих через нього.

 7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися із-за : використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої особи на сайті.

 7.9. Адміністрація не несе відповідальність за яку-небудь інформацію, розміщену користувачем на сайті інтернет-магазину  Happy Planet, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

  1. Вирішення суперечок.

 8.1. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають із стосунків між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим являється пред'явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання суперечки).  

8.2. Одержувач претензії впродовж 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. До справжньої Політики конфіденційності і стосунків між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

  1. Додаткові умови.

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину  Happy Planet, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання стосовно справжньої Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кращі товари

Aкція